FRA

Aux urnes, citoyens

Le 14 octobre 2018 auront lieu les élections communales en Belgique, un moment démocratique important au niveau le plus proche des citoyens. Les élections communales sont accessibles en Belgique aux citoyens de plus de 18 ans de nationalité européenne et aux ressortissants non européens (résidant depuis minimum 5 ans en Belgique).

Pour pouvoir participer, il faut s’inscrire auprès du service de la population de l’administration communale avant le 31 juillet 2018 en déposant un formulaire d’inscription (disponible ci-dessous). Plus d’informations sont disponibles sur le site elections.fgov.be .

Une opportunité de pouvoir exprimer sa voix et participer ainsi à la démocratie locale.


NLD

Oudergemse burgers van alle landen: ga stemmen!

Zowel EU-onderdanen als mensen van buiten de Europese Unie kunnen gaan stemmen op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Hoe meer mensen hun stem uitbrengen, hoe beter voor de lokale democratie.

Niet-Belgen moeten wel een extra inspanning doen: om te kunnen stemmen moet u zich inschrijven bij de Dienst Bevolking van de gemeente vóór 31 juli 2018 met het ingevulde inschrijvingsformulier. Inwoners van buiten de EU moeten op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hun wettelijke hoofdverblijfplaats in België hebben.

Meer informatie vindt u ook op www.verkiezingen.fgov.be


ENG

Have your say

The municipal elections will take place on Sunday October 14 in Belgium. This is a major democratic moment at the closest level for citizens. The municipal elections are open to over-18 of age non-Belgian EU citizens and non-EU foreigners (resident for min. 5 years in Belgium) but they must register before July 31, 2018.

To do so, you need to fill in the form (here under) and hand it over to your local municipal administration (Service de la population/Dienst Bevolking).

You can find more information on the municipal elections at elections.fgov.be or here.

Don’t miss this opportunity to have your say on the future of your neighbourhood.


BUL

Изразетесвоятапозиция

Общинските избори в Белгия ще се проведат на 14-ти октомври, в неделя. Това е важен демократичен момент, който е и най-близък до въпросите на гражданите. Общинските избори са отворени за всички пълнолетни граждани на Белгия и страните от ЕС, както и за чуждестранни граждани, които живеят в Белгия повече от 5 години, след предварителна регистрация, която може да се направи до 31-ви юли 2018.

За да се регистрирате за участие, трябва да попълните формуляра по-долу и да го занесете в местната общинска администрация (Service de la population/Dienst Bevolking).

Повече информация за предстоящите местни избори можете да намерите на www.elections.fgov.be

Не пропускайте възможността да дадете своя глас за бъдещето на вашия квартал!


ITA 

Alle urne,  cittadini di Auderghem

Il 14 ottobre 2018 si terranno le elezioni municipali in Belgio, che rappresentano un importante momento di democrazia  per tutti i cittadini.

Alle elezioni comunali possono partecipare tutti coloro che hanno un età superiore ai 18 anni, di cittadinanza europea e non (residenti però da almeno 5 anni in Belgio).

Per partecipare è necessario registrarsi presso il servizio on line dell’amministrazione comunale prima del 31 luglio 2018, compilando un apposito formulario, disponibile qui di seguito.

Ulteriori informazioni sono disponibili su election.fgov.be.

Un’opportunità per poter esprimere la tua voce e partecipare alla democrazia locale.


POL

Twój głos ma znaczenie!

W niedzielę 14 października 2018 roku w Belgii odbędą się wybory samorządowe. To ważny moment dla demokracji na najbliższym ludziom szczeblu lokalnego samorządu. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy powyżej 18 roku życia, także osoby, które nie mają belgijskiego obywatelstwa, zarówno z krajów należących do Unii Europejskiej, jak i spoza (pod warunkiem, że mają status rezydenta od co najmniej 5 lat). Muszą jednak zarejestrować się do 31 lipca 2018 roku.

Aby się zarejestrować, trzeba wypełnić poniższy formularz i dostarczyć go do lokalnej administracji miejskiej (Service de la population/Dienst Bevolking).

Więcej informacji o wyborach lokalnych pod linkiem: elections.fgov.be.

Nie straćcie okazji, by wypowiedzieć się na temat przyszłości Waszej najbliższej okolicy!


RON

Vom vota în curând!

Pe 14 octombrie 2018, votăm pentru alegerile municipale. Toți cetățenii europeni cu vârsta peste 18 ani și cetățenii din afara UE care locuesc în Belgia de mai mult de 5 ani pot vota.

Pentru a participa, trebuie să vă înregistrați la municipalitate înainte de 31 iulie 2018 prin formularul de mai jos. Mai multe informații pe site …. Aceasta este o oportunitate de a da opinia la nivel local.


SPA 

A votar, ciudadanos auderghemois
El 14 de octubre 2018 tendrán lugar las elecciones municipales en Bélgica, una ocasión importante para la democracia al nivel más próximo del ciudadano, el ayuntamiento. En estas elecciones todos los ciudadanos de más de 18 años de nacionalidad europea tienen derecho al voto y los no europeos deben de estar registrados en Bélgica desde al menos cinco años.
Para poder participar, es necesario inscribirse en el servicio de la populación del ayuntamiento antes del 31 de julio 2018, llevando el formulario de inscripción (incluido en el artículo) debidamente completado y firmado. Si desea más información la puede obtener en la página web: elections.fgov.be
Participar en la democracia local mediante el voto constituye una oportunidad de poderse expresar y hacer entender su voz.


TUR

Bir maruzatımız var

Belçika belediye seçimleri 14 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Ekimin ikinci pazarı, oturumu olanlara demokrasinin en çok yaklaştığı an olacaktır. Belediye seçimleri, Belçika’daki 18 yaşından büyük AB vatandaşlarına ve AB vatandaşlığı olmayan ama Belçika’da en az 5 yıl oturum olan yabancılara açıktır ancak bu kişiler 31 Temmuz 2018’den önce kayıt yaptırmak zorundadır. Bunun için (aşağıdaki) formu doldurup belediyenizin nüfus işlerine

(Service de la population / Dienst Bevolking) teslim etmelisiniz.

Belediye seçimleri hakkında daha fazla bilgiyi elections.fgov.be adresinde veya burada bulabilirsiniz.

Sesinizi duyurmak ve yerel demokrasiye katılabilmek için bu fırsatı kaçırmayın. Komşunuzun geleceği hakkında da söz sahibi olun.

Share This